09215671014
نحوه محاسبه قیمت فروش عمده پهنای باند

نحوه محاسبه قیمت فروش عمده پهنای باند

محمدجواد آذری جهرمی  در مورد چگونگی محاسبه قیمت پهنای باند اینترنتی که در اختیار شرکتهای اینترنتی برای ارائه اینترنت نهایی به کاربران قرار می‌گیرد، توضیح داد. تاثیر ۱۱درصدی قیمت پهنای باند روی نرخ ADSL مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت را...