نحوه محاسبه قیمت فروش عمده پهنای باند

نحوه محاسبه قیمت فروش عمده پهنای باند

محمدجواد آذری جهرمی  در مورد چگونگی محاسبه قیمت پهنای باند اینترنتی که در اختیار شرکتهای اینترنتی برای ارائه اینترنت نهایی به کاربران قرار می‌گیرد، توضیح داد. تاثیر ۱۱درصدی قیمت پهنای باند روی نرخ ADSL مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قیمت محاسبه پهنای باند اینترنت را...