09354972240
تگ کامنت در HTML

تگ کامنت در HTML

تگ کامنت در HTML کامنت چیست؟ کامنت در برنامه نویسی توضیحی میباشد که برنامه نویس برای درک بهتر کد ها ، برای خود و دیگران نوشته می شود . کامنت بین دو کد نوشته میشود . توجه داشته باشید که اگر کامنت را بین دو کد زیر ننویسید متنی که به عنوان کامنت در نظر گرفته اید در صفحه...
آموزش HTML 5 – جلسه اول

آموزش HTML 5 – جلسه اول

HTML 5 جلسه اول قبل از شروع آموزش به نکات زیر توجه فرمایید. با HTML می توانید وب سایت خود را ایجاد کنید. این آموزش به شما چیزهایی را درباره HTML می آموزد. HTML آسان برای یادگیری است . مثالها در هر فصل این سری آموزشی HTML 5 حاوی صدها مثالخواهد بود. پس نگران نباشید. خب...