09215671014
فناوری کوکی چیست؟

فناوری کوکی چیست؟

فناوری کوکی چیست؟ فناوری کوکی که کوکی های  HTTP و یا کوکی های وب نیز نامیده میشوند،توسط وب سایتها به کارگرفته می شوند. فناوری کوکی برای نگهداری اطلاعات کاربران استفاده میشود.شناسایی کاربران بر اساس اطلاعات را تسهیل می نماید. کوکی یک تکه از متن است که توسط یک سرور به...